USP’s

  • Gratis bezorging vanaf €29,95
  • Gratis advies (30 jaar ervaring & passie)
  • Altijd vers voer op voorraad
  • Elke maand nieuwe terrariumdieren

Privacy statement Reptilia Inleiding

Reptilia neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je jouw rechten in dit Privacy Statement lezen met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ons via info@reptilia.nl.

Wie is Reptilia

Reptilia is een eenmanszaak, kantoorhoudende aan de Elviraland 5b te Den Haag. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70491860.

Reptilia is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruiken wij jouw gegevens

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens wij voor dat specifieke doel gebruiken, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doel:   Financiële administratie

Gegevens:  Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo

Grondslag:  Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doel

Doel:  Verlenen van de dienst zelf
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Gegevens:   Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doel

Doel:  Afhandelen klachten

Gegevens:  NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de klacht te kunnen behandelen, gegevens die tijdens de klachtafhandeling gegenereerd worden

Grondslag:   Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doel

Doel:  Facturatie

Gegevens:  NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om te kunnen factureren, gegevens die tijdens facturatie gegenereerd worden

Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doel

Doel:  CRM

Gegevens:   Naam, e-mailadres, locatie, telefoonnummer, profielfoto

Grondslag:  Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:  Commercieel belang

Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doel

Doel:  Sollicitatie

Gegevens:  Naam, e-mailadres, locatie, telefoonnummer, profielfoto

Grondslag:  Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:   Commercieel belang

Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doel
Doel: CITES-registratie
Gegevens:   Naam, adres, woonplaats
Grondslag:  Wettelijke verplichting

Website

Doel:   Website analytics

Gegevens:   Surfgedrag

Grondslag:   Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:   Commercieel belang

Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doel

Beveiliging en fraudebestrijding

Doel:   Beveiliging van gegevens

gegevens:   Afbeeldingen, telefoonnummers, wachtwoorden, IBAN, namen, adressering

Grondslag:   Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:   Commercieel belang

Bewaartermijn:   Zo lang als noodzakelijk voor dit doel

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens

Wij hebben gegevens over jou, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die wij over je hebben, kun je altijd een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt van de persoonsgegevens die wij van je hebben, kun je dit aan ons doorgeven. Je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens.

Gegevensoverdracht

Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens te ontvangen. Wij verstrekken dan de gegevens die we van jou hebben en die jezelf hebt aangeleverd.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is gegeven, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat wij daardoor bepaalde diensten niet meer aan je kunnen leveren.

Contact met Reptilia

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten, kun je sturen aan info@reptilia.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen, in elk geval niet later dan één (1) maand na het ontvangen van je verzoek. Indien je verzoek wordt afgewezen, geven wij altijd aan waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij verplicht zijn je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website reptilia.nl worden meegestuurd aan je browser. Vervolgens wordt dit opgeslagen op je harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: apparaat). De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over cookies hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie wordt verzameld, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, dan kun je een e-mail sturen naar info@reptilia.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kun je een e-mail sturen naar info@reptilia.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.